Spolupráca


Školy:

 • SZŠ a SG CENADA, Majerníkova 60, 841 01 Bratislava

 • ŠPMNDaG, Teplická 1377/7, 831 02 Nové Mesto

 • SZŠ FELIX, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

 • SZŠ FELIX, Krásnohorská 3127/ 14, 851 07 Bratislava Bratislava

 • SZŠ FELIX, Vážska 32, Bratislava

 • SZŠ FELIX, Karloveská 356/64, Bratislava

 • Deutsche Schule Bratislava, Bárdošova 2724/33, 831 01 Bratislava

 • ZŠ Sokolíkova 1838/2, 841 01 Bratislava

 • ZŠ Pri Kríži 2009, 841 02 Bratislava 

 • SZŠ Devín, Kremeľká 2, 841 10 Bratislava

 • ZŠ I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava


Škôlky:

 • MŠ I. Marečka 20, 841 08 Bratislava

 • MŠ Kremeľská 2, 841 10 Bratislava


Šachové kluby:

 • ŠK Doprastav Bratislava

 • ŠK Dúbravan Bratislava

 • KŠN Bratislava