Krúžky(2023/2024)

Naši lektori a tréneri vykonávajú krúžkovú činnosť na základných a materských školách.
Na základnej škole trvá krúžok 45 min. , v materskej škole 30 min.Minimálny počet detí v skupine je 6.
Členské v školskom krúžku na základnej škole je na dieťa je 80€/školský polrok, v materskej škôlke je členské dohodou.

Prehľad škôl a škôlok, kde máme šachové krúžky:
 • ŠPMNDaG, Teplická 1377/7, 831 02 Nové Mesto

 • SZŠ FELIX, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

 • SZŠ FELIX, Krásnohorská 3127/ 14, 851 07 Bratislava Bratislava

 • SZŠ FELIX, Vážska 32, Bratislava

 • SZŠ FELIX, Karloveská 356/64, Bratislava

 • Deutsche Schule Bratislava, Bárdošova 2724/33, 831 01 Bratislava

 • ZŠ Sokolíkova 1838/2, 841 01 Bratislava

 • ZŠ Pri Kríži 2009, 841 02 Bratislava

 • SZŠ Devín, Kremeľká 2, 841 10 Bratislava

 • ZŠ I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava

 • MŠ I. Marečka 20, 841 08 Bratislava

 • MŠ Kremeľská 2, 841 10 Bratislava