O nás

Kto sme?

Sme občianske združenie s názvom Šach na školách pôsobiace na Slovensku

Čo robíme?

Naším cieľom je:

  • Podpora a rozvíjanie šachu na miestnej i celoštátnej úrovni

  • Zabezpečovať rozvoj šachu na školách, so súhlasom zriaďovateľov škôl

  • Organizovať šachové turnaje

  • Venovať osobitnú pozornosť rozvoju mládežníckeho šachu a zlepšeniu podmienok pre rozvoj šachu

  • Spolupracovať s orgánmi verejnej správy (orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy), Slovenským šachovým zväzom, ako aj ostatnými záujmovými organizáciami a inštitúciami v Bratislavskom kraji a v Slovenskej republike

  • Podporovať šachové aktivity detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých