2% z dane


Prečo by ste nás mali podporiť?

V roku 2023 sme zorganizovali 12 šachových turnajov pre deti a seniorov,2 šachové tábory pre deti, školenieachových trénerov a online školenie učiteľov základných škôl z celého Slovenska.

Svojou činnosťou sa snažímeo rozvoj šachovej komunity a popularizáciu šachovej hry.Cieľom našej činnosti je práca s deťmi, ktorým na šachových krúžkoch, tréningoch, sústredeniach a turnajoch.

VBratislave máme 16 šachových krúžkov, kde ponúkame deťom naučiť sa základy šachovej hry ale prispievame ajk výchove a vzdelaniu detí.


Tlačivá na stiahnutie:


Dôležité termíny

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Naše údaje

Overenie na poráli Notársky centrálny register určených právnických osôb

Obchodné meno: Šach na školách
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 54825482
Sídlo: Jána Smreka 6165/3, 841 08 Bratislava